Videos


  March 28, 2013 2:41 pm

Jum il-Ħaddiem 2019 – Il-UĦM Voice of the Workers żammet l-appuntament annwali tagħha permezz ta’ konferenza biex tiċċelebra Jum il-Ħaddiem. Fil-preżenza ta’ numru kbir ta’ delegati tal-union, il-konferenza kellha t-tema “l-Ekonomija sejra tajjeb…u s-soċjeta’ fejn sejra?”. Matul dan l-avveniment, li sar fl-Istitut Kattoliku l-Furjana nhar il-Ġimgħa 26 ta’ April 2019, saru numru ta’ diskorsi u preżentazzjonijiet. Il-qofol intlaħaq bid-diskors ta’ Josef Vella, Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers.

 

Jesmond Bonello, id-Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers, introduċa l-konferenza annwali fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem, u qal li min irid juri solidarjeta’ mal-ħaddiema ma għandux jillimita din is-solidarjeta’ għal ġurnata waħda biss fis-sena. Anzi jimplimenta din is-solidarjeta’ fil-prattika mal-ħaddiema kuljum.

 

 

Sitt kandidati għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew, li se jikkontestaw f’isem il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, ħadu sehem f’dibattitu  bħala parti mill-konferenza ta’ UĦM Voice of the Workers biex tiċċelebra Jum il-Ħaddiem.  Matul dan id-dibattitu, kien diskuss l-andament ekonomiku u kif dan qed jaffettwa lis-soċjeta’ Maltija kif ukoll il-prijoritajiet tal-kandidati ladarba jiġu eletti fil-Parlament Ewropew.

 

 

Fil-konferenza dwar Jum il-Ħaddiem, organizzata minn UĦM Voice of the Workers, Tony Sammut, mill-Assoċjazzjoni tal-Ispetturi tas-Saħħa Ambjentali, tkellem dwar it-twaqqif u r-rwol ta’ din l-assoċjazzjoni l-ġdida. Ara aktar f’dan il-filmat.

 

 

Dr. Philip von Brockdorff, rappreżentant  ta’ UĦM Voice of the Workers fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC) tkellem fil-konferenza organizzata minn din il-union fl-okkażjoni  ta’ Jum il-Ħaddiem. Hu stqarr li  filwaqt li t-trade unions iridu jaddattaw fl-evolviment tas-suq tax-xogħol, ma nistgħux ninsew il-prinċipji fundamentali, dawk li nippromwovu u nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ħaddiema. Ara aktar f’dan il-filmat.

 

 

F’dibattitu dwar ir-Riforma  tal-Kostituzzjoni, Dr. Tonio Borg, eks Kummissarju Ewropew u eks Ministru, qal fost oħrajn li hemm bżonn ta’ kampanja nazzjonali sabiex il-Kostituzzjoni tiġi mgħallma fl-iskejjel u kulħadd jaf x’inhi. Dr. Austin Bencini, lecturer fil-Fakulta’ tal-Liġi fl-Universita’ ta’ Malta stqarr li hija biss il-Kostituzzjoni li tista’ tħares il-valuri  komuni tagħna. Segwi d-dibattitu f’dan il-filmat.

 

 

F’diskors fi tmiem konferenza dwar Jum il-Ħaddiem, organizzata minn UĦM Voice of the Workers, il-Kap Eżekuttiv tal-union Josef Vella saħaq li l-pajjiż hu fl-obbligu u d-dover li jkollu ekonomija li tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin”. Segwi aktar f’dan il-filmat.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Konferenza ta’ Jum il-Ħaddiem 2018 – UĦM Voice of the Workers – Direttur – Jesmond Bonello

 

 

 

Konferenza ta’ Jum il-Ħaddiem – UĦM Voice of the Workers – Arċisqof – Charles Scicluna

 

 

 

Konferenza ta’ Jum il-Ħaddiem – UĦM Voice of the Workers – Assistent Direttur – Gian Paul Gauci

 

 

Konferenza ta’ Jum il-Ħaddiem – UĦM Voice of the Workers – Assistent Direttur – Edwin Balzan