Sejħa għal laqgħa urġenti tal-MCESD sabiex tkun diskussa ż-żieda fil-prezzijiet


  August 5, 2019 3:36 pm

Il-UĦM Voice of the Workers talbet lill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) sabiex isejjaħ laqgħa urġenti bl-iskop li ssir diskussjoni serja ta’ kif iż-żieda fil-prezzijiet ta’ numru ta’ kommoditajiet, fosthom il-fuels, qed taffettwa lill-ħaddiema u l-familji tagħhom.

Il-UĦM Voice of the Workers kitbet formalment lil John Bencini, Chairman tal-MCESD, u saħqet sabiex il-MCESD, għal-laqgħa b’urġenza, ikun provdut b’tagħrif adekwat dwar kif qed jiġu kkalkulati dawn iż-żidiet.

Intant il-UĦM Voice of basic exercises what is it and what is the use of the Workers ħeġġet lill-Gvern sabiex, bl-aktar mod immedjat, jikkumpensa lill-ħaddiema, lill-familji tagħhom u lill-pensjonanti permezz ta’ mekkaniżmu li jkun miftiehem mal-imsieħba soċjali.

Din il-union kienet diġa’ ġiet injorata mill-Gvern wara li kienet ippreżentat proposta sabiex il-ħaddiema, il-familji tagħhom  u l-pensjonanti jkunu kkumpensati għall-għoli fil-prezz tal-ħobż.

Il-UĦM Voice of the Workers qed tittama li l-istorja ma terġax tirrepeti ruħha għax jekk dan  iseħħ ikun ifisser li l-ħaddiema u l-pensjonanti jispiċċaw jieħdu l-kumpens fil-Budget għall-2021.