Latest News


Ittra miftuħa lill-Prim Ministru

 3 Aug 2020

Għażiż Prim Ministru,

Il-UHM Voice of the Workers qed titlob laqgħa miegħek sabiex din il-union jkollha ċ-ċans tispjega lilek dak kollu li qed jasal għandha mingħand il-membri tagħha kif ukoll mingħand diversi ċittadini Maltin u Għawdxin dwar is-sitwazzjoni tal-Coronavirus.

Huma diversi dawk il-ħaddiema li jinsabu konfużi fuq x’direzzjoni għandhom jieħdu meta, minn banda l-messaġġ mill-Awtorità tas-Saħħa hu biex jżommu ruħhom ...


Read more

Deċiżjoni f’waqtha li ħalliet il-Farmaċija ta’ Mater Dei miftuħa

 28 Jul 2020

Il-UĦM Voice of the Workers matul l-imxija tal-COVID-19 kienet minn ta’ quddiem sabiex tassigura li kemm il-ħaddiema jkunu protetti, kif ukoll is-servizz, fejn neċessarju, jiġi żgurat li jibqa’ għaddej. Waħda minn dawn id-deċiżjonijiet kienet rigward il-farmaċija tal-Isptar Mater Dei. Filwaqt li f’April u f’Mejju, l-maniġment tal-Isptar bi qbil mal-Union, ħareġ roster sabiex grupp ta’ professjonisti qatt ma jiltaqgħu m...


Read more

Kundanna fuq attakk li seħħ ilbieraħ fuq Chief Officer tal-Gozo Channel

 26 Jul 2020

L-attakk seħħ meta l-impjegat talab lill-grupp ta’ persuni li kienu tilgħin fuq il-vapur sabiex jilbsu l-maskli skont il-linja gwida maħruġa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u skont il-policies tal-Kumpanija. F’dak il-mument, minflok dawn il-persuni obdew u libsu l-maskli, niżlu mill-van li kienu fih u attakkaw lil dan l-impjegat b’mod viljakk.

Il-UĦM Voice of the Workers ma tista...


Read more

Irtira l-Kuntratt ta’ Steward Issa!

 7 Jul 2020

4 snin wara li l-UĦM Voice of the Workers (UĦM) u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) talbet lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga l-kuntratti ta’ Vitals Health Care, illum ħareġ l-ewwel rapport minn tlieta. S’issa ġie investigat kif ingħata l-kuntratt lill-Vitals Health Care u b’din il-parti biss tal-investigazzjoni dawn iż-żewġ unions diġà ngħataw raġun.

Wara li dawn iż-żewġ Unions qajmu dubji serji fuq kemm dan il-kuntratt huwa ta’ benef...


Read more

Iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Kurja u tat-Tribunal

 1 Jul 2020

L-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-UĦM Voice of the Workers iffirmaw ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Kurja tal-Arċisqof u tat-Tribunali Ekkleżjastiċi wara li dan ġie approvat mill-Kunsill Rappreżentattiv Djoċesan ippresedut mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna.

Il-ftehim, li jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021 u jkopri perjodu ta’ tliet snin, ġie ffirmat mis-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Michael Pace ...


Read more


Ħtieġa ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ managers li kapaċi jaħdmu fid-dinja diġitali

 25 Jun 2020

“Jeħtieġ li jkollna ġenerazzjoni ġdida ta’ managers li kapaċi jaħdmu fid-dinja diġitali”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, waqt laqgħa li l-management tal-UĦM kellu mal-Ewro Parlamentari Laburista Alex Agius Saliba fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana l-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2020. L-iskop tal-laqgħa kien winstroldepot biex issir diskussjoni fuq rapport li l-Ewro Parlamentari La...


Read more

Il-UĦM issellem lil Tony Castillo – isem sinonimu mal-ġustizzja favur il-ħaddiema

 23 Jun 2020

UĦM Voice of the Workers issellem il-memorja ta’ Tony Castillo, membru attiv fil-Bord Eżekuttiv tal-union, li miet fl-għomor ta’ 70 sena t-Tnejn 22 ta’ Ġunju 2020.

Tony Castillo kien bniedem determinat u dak kollu li kien jagħmel kien iwettqu mill-qalb. Jekk kien hemm kawża ġusta, Tony kien jidħlilha b’ruħu u ġismu. Tony Castillo kien raġel lest biex jgħin u jagħti l-appoġġ lil ideat jew inizjattivi li jagħmlu ġid lin-nie...


Read more

Unur ieħor għal Malta u għal UĦM Voice of the Workers

 19 Jun 2020
Ritratt: Dr. Philip von Brockdorff

Il-UĦM Voice of the Workers tifraħ lil Dr.  Philip von Brockdorff wara li għadu kif inħatar rapporteur ewlieni tal-Istrateġija Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli tal-Unjoni Ewropea.

Dr. von Brockdorff huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta’ Malta kif ukoll rappreżentant ta’ din  il-union fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-UE.

Il-UĦM Voice of the Workers illum bagħtet komunikat bil-miktub lid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi (DIER) dwar il-proċess u tagħrif abbinat ma’ dawk il-ħaddiema li ħadu l-wage supplement ta’ €800.

Il-patt soċjali miftiehem mal-Gvern kien li l-Gvern jagħti €800 u min iħaddem jagħti €400. Wara li qed ikollha diversi mistoqsijiet u lmenti mingħand ħaddiema li mhux qed jirċievu t-...


Read more

Archive


June 2020 (14)

See all