Categories for Archive


Protest Ġudizzjarju mill-UĦM kontra l-MIA

  May 23, 2014 3:30 pm

Illum il-UĦM ippreżentat protest ġudizzjarju kontra l-Malta International Airport plc (MIA) f’isem il-ħaddiema fis-sezzjonijiet tal-Customer Service Attendants, Informational Technology, Information


UĦM+ Xogħol b’Valur Miżjud

  May 2, 2014 10:04 am

Fit-30 ta’ April, il-UĦM organnizat b’suċċess seminar  bis-suġġett: UĦM+ Xogħol b’Valur Miżjud. Dan is-seminar kellhu attendenza ta’ madwar 300 ruħ