Latest News


82 uffiċjal xjentifiku se jgawdu minn ftehim settorali ġdid

 18 Jul 2019
Il-UĦM Voice of the Workers flimkien ma’ tliet ministeri ffirmaw ftehim settorali għal 82 Scientific Officer li jaħdmu fid-Dipartiment  tas-Saħħa, fid-Dipartiment  tal-Agrikoltura u mal-Ministeru ta’ Għawdex. Jesmond Bonello, id-Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers,  qal li minn dan il-ftehim il-ħaddiema mhux biss se jgawdu minn titjib  fis-salarji u fil-kundizzjonijiet  tax-xogħol tagħhom; se jkun qed itejjeb  il-karriera tas-Scientific Officers permezz ta’ taħriġ kontinwu. Hu qal li l-union riedet li s-Scientific Off...

Read more

Talba għal rikonoxximent ewlieni tal-professjonisti impjegati ma’ Steward Health Care

 2 Jul 2019
  Il-UĦM Voice of the Workers illum talbet l-għarfien ewlieni għall-Professjonisti tas-Saħħa (Allied Health Professionals) li huma impjegati direttament ma’ Steward Health Care. Dan ġara wara li l-maġġoranza assoluta ta’ dawn il-professjonisti wrew fiduċja sħiħa f’din il-union sabiex tkun tista’ tinnegozja kundizzjonijiet aħjar għalihom. Dawn il-professjonisti, li jinkludu Dieticians, Occupational Therapists, Fiżjoterapisti, Podiatrists u Speech Therapists, ilhom impjegati ma’ Steward Health ...

Read more

Kontro-proposti ‘l bogħod mill-aspettattivi tal-professjonisti tas-Saħħa

 28 Jun 2019
  Il-UĦM Voice of the Workers tinsab ferm iddiżappuntata bil-kontroproposti li l-Gvern issottometta din il-ġimgħa dwar il-professjonisti tas-saħħa tal-Allied Health. Dawn jinkludu 10 professjonijiet tas-saħħa bħal Audiologists, Dental Technologists, Dental Hygienists, Fiżjoterapisti, Medical Laboratory Scientists, Occupational Therapists, Podiatrists, Radiographers u Speech Therapists. Fl-2017, il-UĦM Voice of the Workers kienet bagħtet dokument bi proposti ġodda sabiex jiġi nnegozjat ftehim...

Read more

Ikkundannat każ vjolenti fuq xufier tal-MPT

 21 Jun 2019
Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna, bla riservi, każ ta’ aggressjoni vjolenti li seħħ fuq xufier tal-Malta Public Transport (MPT) nhar it-Tlieta 18 ta’ Ġunju 2019. Minn tagħrif li għandha din il-union, irriżulta li xufier Pakistani li hu memru ta’ din il-union, kien qed isuq xarabank fuq ir-rotta li twassal għal Ħad-Dingli. Hekk kif kien riesaq qrib ir-roundabout qabel il-Villa Rumana fir-Rabat, ix-xufier sema’ l-qampiena ddoqq wara li qabeż l-istejġ. Imbagħad passiġġier Malti għajjat lix-xufier biex iwaqqaflu imma x-xufier qal lill-passi...

Read more

Jissoktaw id-direttivi fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

 30 May 2019
  Għadhom għaddejjin id-direttivi li ġew ordnati mill-UĦM Voice of the Workers lill-membri tagħha fil-pożizzjoni ta’ care support workers tal-kuntrattur u li jaħdmu fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.  Dawn id-direttivi daħlu fis-seħħ wara diversi sforzi mill-UĦM Voice  of the Workers biex l-impjegati jkunu jistgħu jieħdu l-vacation leave annwali li hu bi dritt parti mill-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Għalkemm din il-union ipprovat issolvi dawn il-problemi mal-kuntrattur preżenti u ma’ Steward Health Care...

Read more

Il-bżulija fid-direzzjoni t-tajba twassal għas-suċċessi

 21 May 2019
“L-attitudni aggressiva u l-militanza ma jġibux ir-riżultati imma hija l-bżulija fid-direzzjoni t-tajba li twassal għas-suċċessi.”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, waqt żjara ta’ kortesija li l-Ambaxxatur tal-Ġermanja għal Malta Walter Haβmann għamel lil din il-union fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana nhar it-Tlieta 21 ta’ Mejju 2019. Josef spjega li l-UĦM Voice of the Workers hi waħda minn żewġ unions ġenerali f’Malta li hija involuta fis-setturi ekonomiċi kollha tal-pajjiż. Hu qal li l-UĦM mhux biss in...

Read more

Il-Kostituzzjoni hija l-pedament tas-soċjeta’

 14 May 2019
“Id-diskussjoni dwar il-Kostituzzjoni għandha tkun hemm għax hi l-pedament tas-soċjeta’.” Dan  saħqu Josef  Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the Workers, f’laqgħa li din il-union kellha ma’ rappreżentanti minn Repubblika, grupp ta’ persuni mis-soċjeta’ ċivili li jaħdem favur id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Il-laqgħa saret fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, nhar it-Tlieta 14 ta’ Mejju 2019. Il-grupp Repubblika kien immexxi minn Marion Pace Asciaq, bħala ċ-Chairperson-ad interim akkumpanjata minn Vicki-Ann ...

Read more

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita' tal-ħajja tal-ħaddiema

 10 May 2019
Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) organizza konferenza nazzjonali dwar il-Futur tax-Xogħol fil-Palazz Verdala, il-Buskett nhar il-Ġimgħa 10 ta' Mejju 2019. Il-konferenza kienet indirizzata mill-għola awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom, mill-President ta'  Malta George Vella, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u  mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. L-iskop ta' din il-koneferenza kien li jingħata bidu għal konsultazzjoni bejn  il-Gvern, il-partijiet interessati u l-imsieħba soċjali dwar id-dokument Work for a Brighter Future tal-Organizzazzjoni In...

Read more

Iffirmat ftehim settorali tant mistenni għad-dentisti li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern

 3 May 2019
Il-UĦM Voice of the Works u l-Gvern iffirmaw ftehim settorali ieħor għad-dentisti li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern. L-iffirmar tal-ftehim,  li kien ilu ma jiġġedded sa mill-1993, sar fil-Ministeru tas-Saħħa nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers qal li din il-union tinsab onorata bil-konklużjoni ta’ dan il-ftehim settorali, proċess li ħa t-tul tiegħu.  Wieħed irid jifhem li meta ftehim settorali jkun ilu ma jiġi mġedded dan minnu nnifsu joffri ċertu sfidi. Josef Vella saħaq li s-servizz tad-Denti...

Read more


ArchiveSee all