Latest News


It-taħriġ hu l-uniku mod kif il-ħaddiem jinbidel għall-aħjar

 27 Jul 2018
Iffirmat ftehim kollettiv  ġdid għall-ħaddiema tal-FSWS “Ibqgħu għożżu u ndukraw it-taħriġ għax, fi kwalunkwe professjoni, it-taħriġ huwa l-uniku mutur biex il-ħaddiem ikompli jinbidel”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’ċerimonja li matulha kien iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS). L-avveniment sar fl-Awla Magna tal-Universita’ il-Qadima, il-Belt il-Ġimgħa 27 ta’  Lulju 2018. Għall-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, hu unur personal...

Read more

Xiftijiet inumani fl-impjant tal-Malta North tal-Wasteserv

 23 Jul 2018
Il-UĦM Voice of the Workers irreġistrat tilwima industrijali mal-Wasteserv wara li l-kumpanija, minn jeddha u mingħajr l-ebda konsultazzjoni mal-UĦM, ippermetiet l-introduzzjoni ta’ xiftijiet inumani fejn il-ħaddiema saħansitra jkollhom jibdew il-ħidma tagħhom fis-1 a.m. Dawn il-ħaddiema, magħrufin fil-Wasteserv bħala dawk tad-D-Shift, ingħataw kundizzjonijiet inqas minn kollegi tagħhom, kemm b’nuqqas ta’ allowances, vacation leave, ħlas tal-Ħdud, kif ukoll xiftijiet b’ħinijiet strambi u bla ġurnata ta’ mistrieħ fil-ġi...

Read more

Ħtieġa li l-ħaddiema kollha jkunu involuti fil-proċess tad-djalogu soċjali

 17 Jul 2018
“Il-ħaddiema kollha għandhom ikunu involuti fil-proċess  tad-djalogu soċjali”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, f’konferenza ta’ ġurnata organizzata mill-istess union u mill-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Ħaddiema  Industrijali (OBES) tal-Greċja. L-avveniment sar fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana nhar it-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018. Josef Vella tkellem dwar il-Politika Attiva tas-Suq tax-Xogħol u fisser li fl-2012 kien instab li ħafna persuni bla ħiliet kienu qed jidħlu fis-suq tax-xogħol. Hu qal li f’dak il-perijodu l-UĦM ikkunsidrat d...

Read more

Elett mill-ġdid Viċi President fl-ETUC Youths

 14 Jun 2018
Graham Sansone, Executive Head tal-Union of Professional Educators (UPE) fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers, ġie elett mill-ġdid fis-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (ETUC). Hu ngħata l-kariga ta’ Viċi President. Minn korrispondenza li rat UĦM Voice of the Workers jidher illi l-ForUM għamel pressjoni min-naħa tiegħu sabiex Graham  Sansone jitneħħa minn fuq is-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-ETUC. Fil-fatt, l-intenzjoni tal-elezzjonijiet barra minn lokhom kien tentattiv sabiex Graham Sansone jiġi elim...

Read more

Ħatra prestiġjuża għal rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-UE

 31 May 2018
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC) fi Brussell għadu kemm ħatar  lil Dr.  Philip von Brockdorff, ir-rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-EESC, bħala rapporteur tal-Communication for a European Investment Stabilisation Function tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tfassal viżjoni ta’ kif ċertu funzjonijiet finanzjarji, li huma essenzjali għaz-zona Ewro u l-UE b’mod sħiħ, jistgħu jkunu żviluppati fi ħdan qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE. Fil-komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tippreżenta xi karatteristi...

Read more

Solidarjeta’ ma’ vittma ta’ att kodard

 15 May 2018
Ritratt: Pulizija ta' Malta Il-UĦM Voice of the Workers tesprimi solidarjeta’ mal-pulizija li kien involut f’inċident ikrah u kodard imwettaq minn persuna bla skrupli f’Ħal Luqa dalgħodu. Din il-union jiddispjaċiha li ħaddiem fis-servizz pubbliku mar għax-xogħol biex jaqla’ l-għajxien tiegħu u għax wettaq dmiru bis-serjeta’ u kif mistenni spiċċa mtajjar minn vettura, imkaxkar għal diversi metri u mweġġa’ serjament. Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna dan l-aġir u kull aġir ieħor li ma jurix rispett  u jxekkel il-ħaddiema kollha fis-settu...

Read more

Ftehim kollettiv fejn kulħadd ħareġ rebbieħ

 4 May 2018
“Il-ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Awtorita’ Maltija tal-Mediċini kien suċċess fejn  kulħadd ġibed ħabel wieħed u kulħadd ħareġ rebbieħ”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt ċerimonja ta’ iffirmar ta’ ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Awtorita’ Maltija tal-Mediċini. Hu radd ħajr lill-ħaddiema li lkoll kienu parteċipi f’dan il-ftehim u qal li dan juri l-inklussivita’ fl-andament tal-proċess li kien esegwit. Josef Vella apprezza l-impenn tal-ħaddiema li marru fuq il-mejda tan-ne...

Read more

Bżonn li jinħoloq fond amministrattiv dwar il-protezzjoni tal-pagi

 27 Apr 2018
Fid-dawl tal-kwistjoni li rrenjat fost il-ħaddiema tal-JF li jaħdmu fil-Wasteserv, nappella lill-Gvern biex jagħti widen u jinħoloq fond amministrattiv dwar il-protezzjoni tal-pagi Dan  qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt konferenza biex tfakkar Jum il-Ħaddiem fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana l-Ġimgħa 27 ta’ April 2018. Josef Vella tkellem dwar il-prekarjat li għadu magħna, prekarjat li jara l-bidu tiegħu meta l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol jingħataw kuntratti legali meta fil-verita’ jkunu ingaġġati minn ...

Read more

Jokorbu biex jitħallsu dak li hu dovut lilhom

 23 Apr 2018
  Ħaddiema tal-kuntrattur, li jaqdu dmirhom bħala uffiċjali tas-sigurta’ fit-terminals tal-kumpanija Gozo Channel, ilhom aktar minn xahar u nofs bi ħlasijiet neqsin fuq xiftijiet li ħadmu fil-ħdud u l-festi. Dawn l-impjegati u membri tal-UĦM Voice of the Workers  sfaw vittmi ta’ kuntratt maħruġ b’kundizzjonijiet differenti minn dak ta’ qabel, u għalhekk qed ibatu kundizzjonijiet ta’ xogħol inferjuri wara trasferiment ta’ negozju. F’dawn il-każijiet, il-ħaddiema suppost ma jiġu milquta b'ebda bidla. Imma f’dan il-każ inħolqot sitwazzjoni ta’ tensjoni fejn...

Read more

Aktar sforzi biex tonqos id-diskrepanza fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa

 20 Apr 2018
  F’konferenza bit-tema Closing the Gender Pay Gap, li saret fil-Palazz San Anton, Ħ’Attard il-Ġimgħa 20 ta’ April 2018, tħabbar li malli l-ħaddiema rġiel u nisa jsiru ġenituri, id-differenza fis-salarji tagħhom togħla minn sitta sa 16.6 fil-mija. Skont tagħrif ġdid li ġie provdut, in-nisa li jaħdmu fis-setturi tal-finanzi u tal-IT jispiċċaw agħar mill-kollegi rġiel  fi ħdan l-istess setturi. Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca indirizzat il-konferenza u, fost oħrajn, qalet li skont l-aħħar tagħrif miġbur mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika...

Read more

ArchiveSee all