Latest News


Il-bżulija fid-direzzjoni t-tajba twassal għas-suċċessi

 21 May 2019
“L-attitudni aggressiva u l-militanza ma jġibux ir-riżultati imma hija l-bżulija fid-direzzjoni t-tajba li twassal għas-suċċessi.”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, waqt żjara ta’ kortesija li l-Ambaxxatur tal-Ġermanja għal Malta Walter Haβmann għamel lil din il-union fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana nhar it-Tlieta 21 ta’ Mejju 2019. Josef spjega li l-UĦM Voice of the Workers hi waħda minn żewġ unions ġenerali f’Malta li hija involuta fis-setturi ekonomiċi kollha tal-pajjiż. Hu qal li l-UĦM mhux biss in...

Read more

Il-Kostituzzjoni hija l-pedament tas-soċjeta’

 14 May 2019
“Id-diskussjoni dwar il-Kostituzzjoni għandha tkun hemm għax hi l-pedament tas-soċjeta’.” Dan  saħqu Josef  Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the Workers, f’laqgħa li din il-union kellha ma’ rappreżentanti minn Repubblika, grupp ta’ persuni mis-soċjeta’ ċivili li jaħdem favur id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Il-laqgħa saret fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, nhar it-Tlieta 14 ta’ Mejju 2019. Il-grupp Repubblika kien immexxi minn Marion Pace Asciaq, bħala ċ-Chairperson-ad interim akkumpanjata minn Vicki-Ann ...

Read more

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita' tal-ħajja tal-ħaddiema

 10 May 2019
Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) organizza konferenza nazzjonali dwar il-Futur tax-Xogħol fil-Palazz Verdala, il-Buskett nhar il-Ġimgħa 10 ta' Mejju 2019. Il-konferenza kienet indirizzata mill-għola awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom, mill-President ta'  Malta George Vella, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u  mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. L-iskop ta' din il-koneferenza kien li jingħata bidu għal konsultazzjoni bejn  il-Gvern, il-partijiet interessati u l-imsieħba soċjali dwar id-dokument Work for a Brighter Future tal-Organizzazzjoni In...

Read more

Iffirmat ftehim settorali tant mistenni għad-dentisti li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern

 3 May 2019
Il-UĦM Voice of the Works u l-Gvern iffirmaw ftehim settorali ieħor għad-dentisti li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern. L-iffirmar tal-ftehim,  li kien ilu ma jiġġedded sa mill-1993, sar fil-Ministeru tas-Saħħa nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers qal li din il-union tinsab onorata bil-konklużjoni ta’ dan il-ftehim settorali, proċess li ħa t-tul tiegħu.  Wieħed irid jifhem li meta ftehim settorali jkun ilu ma jiġi mġedded dan minnu nnifsu joffri ċertu sfidi. Josef Vella saħaq li s-servizz tad-Denti...

Read more


L-ekonomija Maltija trid tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin

 26 Apr 2019
“Il-pajjiż hu fl-obbligu u d-dover li jkollu ekonomija li tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt konferenza dwar Jum il-Ħaddiem li saret fl-Istitut Kattoliku, il-Ġimgħa 26 ta’ April 2019. Josef Vella rrefera għas-surplus li għamel pajjiżna u qal li dak li hu  tajjeb  m’għandniex ngħidulu ħażin. Imma ħadd ma jista’ jippretendi li m’hemmx aktar x’nistgħu ngħidu bħall-isfidi għall-ħaddiema u  l-familji tagħhom. Dwar il-kirjiet, il-Kap Eżekuttiv t...

Read more

Kwistjonijiet nazzjonali u Ewropej diskussi f’laqgħa mal-Kandidat Laburista Alfred Sant

 23 Apr 2019
F’laqgħa li l-UĦM Voice of the Workers kellha mal-Kandidat tal-Partit Laburista għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alfred Sant, kienu diskussi diversi suġġetti li l-union tħoss li qed iqajmu tħassib illum u fiż-żmien li ġej. Fl-introduzzjoni tiegħu, Alfred Sant fisser li qed jiltaqa’ mal-unions u l-korpi kostitwiti kollha sabiex jaqsam magħhom il-prijoritajiet tiegħu kif ukoll jisma’ mingħandhom il-ħsibijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Hu qal li l-prijorita’ tiegħu hi li fil-Parlament Ewropew jitkellem b’vuċi li tkun waħda nazzjon...

Read more

Aktar rispett lill-ħaddiema sabiex ‘il quddiem ikollhom pensjoni adekwata

 22 Apr 2019
“Jekk irridu rridu nirrispettaw lill-ħaddiema trid issir ħidma fuq il-pensjonijiet sabiex dawn mhux biss ikunu sostenibbli imma adekwati”. Dan ħareġ minn żjara ta’ kortesija li l-management tal-UĦM Voice of the Workers għamel lill-President ta’ Malta George Vella fil-Palazz, il-Belt nhar it-Tnejn 22 ta’ April 2019. Għal din iż-żjara kienu preżenti Jesmond Bonello, Direttur; Edwin Balzan, Assistent Direttur u Gian Paul Gauci, Assistent Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers. Il-President ta’ Malta George Vella, fl-introduzzjoni tiegħu, stqarr li hu ...

Read more

Ħtieġa ta’ pjan nazzjonali dwar l-użu aħjar tal-fondi Ewropej

 17 Apr 2019
F’laqgħa li saret mal-kandidat independenti għall-Parlament Ewropew Antoine P. Borg nhar  it-Tnejn 15 ta’ April 2019, tqajjem it-tħassib li f’Malta m’hawnx pjan nazzjonali dwar kif se nisfruttaw il-fondi li jinkisbu mill-Unjoni Ewropea. Antoine P. Borg, li huwa gradwat fil-Computing u jgħix fi Praga, stqarr li jeżistu ħafna fondi Ewropej li l-pubbliku Malti ma tantx jaf bihom, partikularment dawk allokati għar-riċerka. Hu qal li hawn nuqqas mill-Ewro Parlamentari Maltin biex jagħrfu lis-soċjeta’ ċivili b’fondi li hemm disponibbli mill-Unjoni Ewropea. Josef Vella, il-Kap Eże...

Read more

Iffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Wasteserv

 9 Apr 2019
It-Taqsima Manifattura u Servizzi tal-UĦM Voice of the Workers iffirmat il-ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Wasteserv Ltd. Dan wara li l-union kellha diversi laqgħat mal-ħaddiema fil-gradi kollha li approvaw unanimament dan il-ftehim kollettiv. Wasteserv Limited, direttament u indirettament, timpjega aktar minn 700 ħaddiem li jinkludu ħaddiema professjonisti, oħrajn fl-amministrazzjoni, tekniċi u ħaddiema b'irwoli oħrajn. Dan il-ftehim se jkun qed itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ dawn il-ħaddiema, fosthom, b'żidiet fis-salarji kif ukoll sistema ġ...

Read more

ArchiveSee all