Latest News


Bżonn urġenti li nindirizzaw l-isfidi fis-settur edukattiv

 13 Oct 2017
"Irridu nindirizzaw l-isfidi fis-settur edukattiv u jekk ma nidħlux għalihom b'mod nazzjonali nkunu qed nagħmlu disservizz fil-futur". Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the Workers, f'laqgħa li kellu Robert Arrigo, kandidat  għall-elezzjoni ta' Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit Nazzjonalista, mal-UĦM Voice of the Workers fil-Head Office tal-Union, il-Furjana l-Ġimgħa 13 ta' Ottubru 2017. Fil-preżenża tal-uffiċjali, managers u assistant  managers tal-union, Josef Vella stqarr li dan il-pajjiż iri...

Read more

Kundizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema ta' Jobs Plus

 11 Oct 2017
Il-UĦM Voice of the Workers u Jobs  Plus iffirmaw ftehim kollettiv li permezz tiegħu l-ħaddiema se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet  tax-xogħol u fis-salarji tagħhom. F'laqgħa li saret fil-Head Office ta' Jobs Plus f'Ħal Far it-Tlieta 10 ta' Ottubru, iż-żewġ naħat irringrazzjaw lil kulmin ikkontribwixxa biex intlaħaq qbil dwar dak li ġie negozjat b'risq il-progress fil-karriera tal-ħaddiema. Jesmond Bonello, Direttur ta' UĦM Voice of the Workers, stqarr li l-ftehim mhux biss se jkun qed jara titjib fis-salarji imma wkoll opportunitajiet ...

Read more

Budget bla direzzjoni f’numru ta’ oqsma

 10 Oct 2017
Il-UĦM Voice of the Workers tirreaġixxi għad-diskors tal-budget u tistqarr li rat nuqqas ta’ direzzjoni f’numru ta’ oqsma, bħall-importazzjoni tal-ħaddiema meta din il-union ippreżentat proposta biex telimina l-abbuż. Il-union kienet ipproponiet li l-kuntratti tax-xogħol jiġu reġistrati online. Dwar il-koperattivi tal-ħaddiema, il-Gvern ma semma xejn speċjalment meta l-union ipprononiet koperattivi fil-qasam tas-saħħa sabiex tiżdied l-effiċjenza fis-servizz tas-saħħa. Dan fid-dawl li Malta tinsab fl-ewwel post fl-UE dwar l-out-of-pocket exp...

Read more

Is-surplus għandu jiżdied bi pjan ekonomiku fit-tul

 6 Oct 2017
“Is-surplus għandu jiżdied b’riformi strutturali fl-ekonomija u bi pjan ekonomiku fit-tul.” Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the Workers f’konferenza tal-aħbarijiet li matulha il-proposti ta’ din  il-union għas-sena d-dieħla ġew ippreżentati lill-media. Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers staqsa min qed ig...

Read more

Titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fl-Arkivju Nazzjonali

 4 Oct 2017
Il-ħaddiema li jaħdmu fl-Arkivju Nazzjonali, ir-Rabat se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan wara li ġie ffirmat  ftehim kollettiv bejn il-UĦM Voice of the Workers u t-tmexxija tal-Arkivju Nazzjonali. Isabelle Farrugia, Employment Relations Manager, fissret li dan il-ftehim ikopri l-perijodu 2017-2020. Filwaqt li jibni fuq oħrajn preċedenti, minn dan il-ftehim il-ġdid il-ħaddiema se jgawdu minn gradi ġodda tant li issa għandhom opportunita' għal promozzjoni. Mario Sacco, Employment Relations Senior Manager, stqarr li n-negozjati bejn il-U...

Read more

Il-UĦM Voice of the Workers preżenti waqt il-Freshers' Week tal-MCAST

 2 Oct 2017
Uffiċjali minn UĦM Voice of the Workers attendew u pparteċipaw fil-Freshers' Week tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST) f'Raħal Ġdid it-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017. Għal din l-okkażjoni qed jintuża  l-mobile office tal-union. Fi  stand armat tal-apposta matul l-ewwel jum tal-Freshers' Week, Mario Sacco u Isabelle Farrugia, Employment Relations Senior Manager u Employment Relations Manager rispettivament, fissru l-importanza li wieħed jissieħeb f'union. Attendiet  ukoll Xanthe' Farrugia, ek...

Read more

Il-UĦM Voice of the Workers hi dejjem lesta biex isservi

 29 Sep 2017
  Il-UĦM illum tagħlaq 51 sena – aktar minn nofs seklu ta’ impenn u ħidma bla waqfien biex ipprovdiet l-aħjar servizzi lill-membri tagħha. Din il-union taf il-bidu tagħha fid-29 ta’ Settembru 1966 meta Salvinu Spiteri u Maurice Agius, flimkien ma’ diversi ħaddiema oħrajn, waqqfu l-Malta Government Clerical Union. Sussegwentament din saret il-Malta Government Employees Union sakemm fl-1977 il-union fetħet il-bibien tagħha lill-ħaddiema kollha u saret tissejjaħ Union Ħaddiema Magħqudin. F’Diċembru 2015, wara bidliet fl-istatut, din il-u...

Read more

Strateġija sostenibbli għall-eżistenza tal-Airmalta u mhux theddid lill-impjieg tal-ħaddiema

 16 Sep 2017
“Il-Gvern għandu jfittex li jsib l-aħjar strateġija bi pjani konkreti għall-futur tal-Airmalta u mhux jhedded lill-ħaddiema bit-tkeċċija tagħhom jekk ma jaqblux ma’ dak li jiġi offrut lilhom”. Il-UĦM  Voice of the Workers tistqarr dan b’reazzjoni għal dak li qal Konrad Mizzi, il-Ministru għat-Turiżmu, lill-ġurnal MaltaToday dwar  il-futur tal-Air Malta. Il-UĦM Voice of the Workers tiddeplora dak li ntqal mill-Ministru Mizzi meta f’kummenti li ta lill-ġurnal hu allegatament stqarr li jekk il-ħaddiema tal-Air Malta u l-unions li jirrappreżentawho...

Read more

Aktar ħaddiema jagħtu fiduċja lil UĦM Voice of the Workers biex tirrapreżentahom

 13 Sep 2017
Il-UĦM għadha kemm kisbet ir-rikonoxximent ta’ tliet gruppi ta’ ħaddiema f’setturi ta’ xogħol differenti. L-ewwel  grupp jikkonċerna impjegati tal-kumpanija Signal 8 Security, li jaqdu dmirijiet bħala mooring men mal-Gozo Channel. Dawn il-ħaddiema issa ġew organizzati u waqqfu kumitat, tant li ħejjew diversi laqgħat biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Grupp ieħor ta’ ħaddiema rikonoxxut mill-UĦM hu dak li  jkopri impjegati fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel. Dawn huma ħaddiema li huma impjegati mal-kuntrattur jew aħja...

Read more

Gidba sfaċċata mill-ġurnal tal-GWU

 29 Aug 2017
“Il-UĦM Voice of the Workers, fl-ebda ħin u bl-ebda mod, mhi kontra l-festi pubbliċi. Dak li qalet l-orizzont mhu xejn għajr gidba sfaċċata”. Dan sostnih Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, b’reazzjoni għal rapport li deher  fil-faċċata ta’  l-orizzont tat-Tlieta 29 ta’  Awwissu 2017. Josef Vella qal li l-artiklu ġie pubblikat biex tingħata palata lill-GWU bl-iskop li jintefa’ it-tajn fuq il-UĦM Voice of the Workers. Il-Kap Eżekuttiv ippretenda li min kiteb l-artiklu seta’ kellu d-diċenza li jieħu l-kummenti t...

Read more

ArchiveSee all