Latest News


Inraqqgħu l-pannu bil-qargħa aħmar!

 15 Feb 2017
frustration Sitwazzjoni imbarazzanti oħra għall-Gvern seħħet proprju ftit tal-jiem ilu meta diversi studjużi tax-xjenza żaru dik li kellha tkun konferenza f’Malta. Iżda malli rifsu pajjiżna, intqalilhom li l-post  inbidel u minflok f’Malta, il-konferenza ġiet trasferita għal New York. L-istudjużi li żaru Malta, b’kollox 11, ġew minn pajjiżi ‘l bogħod bħal il-Kanada, l-Awstralja u l-Istati Uniti, sabiex jattendu l-konferenza tal-Jum Internazzjonali għan-Nisa u l-Bniet fix-Xjenza nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Frar. Il-Ministru Helena Dalli attendiet l-avveniment fi New York proprj...

Read more

Is-sinerġija bejn it-teknoloġija u x-xogħol diskussa f’seminar Ewropew bis-sehem tal-UĦM

 13 Feb 2017
Josef seminar Krifa   Jeħtieġ li s-sistema edukattiva tiffoka iżjed fuq l-innovazzjoni u l-ħiliet neċessarji sabiex inkunu kapaċi naħdmu iżjed fl-era diġitali. Għaldaqstant it-tfal tagħna għandhom jitrawmu miċ-ċkunija u jkunu edukati iżjed fit-teknoloġija tal-informazzjoni qabel ma jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan sostnih, fost oħrajn, Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice  of the Workers f’seminar organizzat minn Krifa, WOW Europe u ċ-Ċentru Ewropew għall-Mistoqsijiet tal-Ħaddiema (EZA) bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea, ...

Read more

Proposta għal paga minima li tagħti valur lill-ħaddiema fid-dinja tax-xogħol

 7 Feb 2017
Pic 2 Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat proposta għall-aġġustament tal-paga minima lill-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fid-Dar Ċentrali, Tal-Pieta’ it-Tnejn 6 ta’ Frar 2017. L-istess proposta kienet ippreżentata lill-Prim Ministru f’laqgħa li saret fil-Berġa ta’  Kastilja, il-Belt  fil-jiem li għaddew. F’kelmtejn tal-okkażjoni, il-Kap tal-Oppożizzjoni stqarr li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti importanza kbira lill-kwistjoni tal-paga minima u l-livell tal-għixien għax din tolqot lin-nies fil-ħajja tagħhom ta...

Read more

Żjara ta’ kortesija mill-Partit Demokratiku Malti

 13 Jan 2017
UĦM meeting with PDM croppedIl-UĦM Voice of  the Workers kellha żjara ta’ kortesija minn rappreżentanti tal-Partit Demokratiku Malti fil-Head Office tal-union, il-Furjana il-Ħamis 12 ta’ Jannar 2017. Matul din l-ewwel laqgħa bejn iż-żewġ naħat, ġiet diskussa l-politika ta’ dan il-partit il-ġdid kif ukoll il-ħidma tal-UĦM Voice  of the Workers fil-qasam tas-saħħa. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers qal, fost oħrajn, li l-poplu għadu ma fehem xejn u tħalla fl-għama dwar il-futur ta...

Read more

Il-Qorti tqis aġir tal-Gvern bħala att ta’ tpattija

 6 Jan 2017
magistrat-for-website Il-Qorti qieset aġir imwettaq mill-Gvern fil-konfront ta’ tliet flebotomisti bħala forma ta’ ‘ritorsjoni’, jew  aħjar, att ta’ tpattija jew  vendetta talli ħaddiema segwew direttiva ta’ azzjoni industrijali ordnata mill-UĦM Voice of the Workers li rrapreżentathom. Il-Qorti, preseduta mill-Imħallef Joseph R. Micallef, nhar it-Tlieta 3 ta’ Jannar 2017 laqgħet mandat ta’ inibizzjoni preżentat minn tliet fleb...

Read more


Il-MUMN tkompli tisserva mill-Gvern

 15 Dec 2016
website Il-UĦM Voice of the Workers tosserva, bl-aktar mod ċar, li l-Union Maltija għall-Infermieri u l-Qwiebel (MUMN) qed tħalli lill-Gvern ikompli jużaha sabiex tkompli tipprova tkisser ix-xogħol li din il-union u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed jagħmlu f’isem il-ħaddiema – il-ħarsien tal-interessi tagħhom. Deher biċ-ċar li l-MUMN diġa’ iffirmat ftehim mal-Gvern iżda ħadd ma jaf x’iffirmat, qatt ma pubblikat x’iffirmat u qatt ma nfurmat lill-membri tagħha. Il-MUMN hi kapaċi tibgħat numru ta’ memos biex tinstiga l-firda fost il-ħadd...

Read more

Iffirmat l-ewwel ftehim bejn il-UĦM u l-Malta Freeport Terminals Limited

 14 Dec 2016
website Il-UĦM Voice of the Workers bi pjaċir tħabbar l-iffirmar ta’ ftehim kollettiv għax-Shift Leaders li jaħdmu fil-Malta Freeport Terminals Limited (MFTL) u li sar nhar it-Tnejn 12 ta’ Diċembru 2016. Dan il-ftehim intlaħaq wara diversi negozjati u l-andament tad-diskussjonijiet bejn  il-UĦM u l-management  tal-Port Ħieles kien wieħed tajjeb ħafna. Minn dan  il-ftehim, ix-Shift Leaders fil-Port Ħieles se jgawdu mhux biss minn żieda sostanzjali fil-paga  tagħhom, iżda wkoll minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan hu wieħ...

Read more

Sena oħra ta’ ħidma mill-UĦM Voice of the Workers

 9 Dec 2016
website F’diskors qasir waqt attivita’ tal-Milied organizzata mit-Taqsima Pensjonanti tal-UĦM Voice of the Workers, il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella tkellem dwar sena oħra ta’ ħidma minn din il-union u saħaq, fost oħrajn, dwar il-bżonn li tkun introdotta l-Pensjoni tat-Tieni Pilastru għax Malta baqgħet wieħed mill-ftit stati membri fl-Unjoni Ewropea li għadu ma daħħalhiex. Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers fisser kif din  il-union ikkummissjonat studju dwar il-Pensjoni tat-Tieni Pilastru u li r-riċerka u x-xogħol fuqu qed isir minn żewġ akkademiċi. Hu...

Read more

MAM and UHM welcome  common sense decision

 6 Dec 2016

Expresses surprise at demeaning comments on the service at Gozo General Hospital

ggh-2 MAM and UHM welcome the government’s change of heart and its decision to submit the full contracts with Vitals Global Health Care for scrutiny by the Auditor General, a week after there seemed to be stiff resistance to this from Government MPs on the Public Accounts Committee in Parliament to the joint letter by MAM and UHM. Common sense prevailed. The unions have insisted for this to be done before they could commit themsel...

Read more