Latest News


Appell biex ikunu rranġati l-anomaliji fil-pensjonijiet tas-servizz

 17 May 2017
Issa li l-Gvern   ħabbar id-data tal-elezzjoni ġenerali, it-Taqsima Pensjonanti fi ħdan UĦM Voice of the Workers tħoss li wara erba’ snin ta’ Gvern Laburista ma ġewx ikkoreġuti l-anomaliji li nħolqu fil-pensjonijiet ta’ dawk l-impjegati tas-servizz, hekk kif kien imwiegħed fil-Programm Elettorali tiegħu fl-2013. It-Taqsima tfakkar li fil-Programm Elettorali 2013, il-Partit Laburista f’pagna 79 Klawsola 38 taħt is-sub titolu “Pensjonijiet fis-sod” kien iddikjara li se: “Naħdmu flimkien ma dawk konċernati biex nibdew nikkoreġu l-anomaliji fil-pensjoni tas-servi...

Read more

L-UE trid tpoġġi s-sussidjarjeta’ fil-prattika

 12 May 2017
“L-Unjoni Ewropea trid tkun rilevanti billi tpoġġi s-sussidjarjeta’ fil-prattika għax iċ-ċittadini mhumiex qed jingħataw vuċi, mhumiex qerd jingħataw widen. Li tkun ottimist hu tajjeb fil-ħajja imma  mhux biżżejjed. L-UE trid taġixxi bis-serjeta’.” Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the  Workers fid-diskors tiegħu matul il-laqgħa tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li saret fil-Lukanda Palace, Tas-Sliema l-Ħamis 11 ta’  Mejju 2017. It-tema tal-konferenza kienet EU  at a crossroads: Time to step up on s...

Read more

Laqgħa mal-President tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-EESC

 10 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers u l-General Workers' Union iltaqgħu ma' Gabriele Bischoff, il-President tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali  Ewropew (EESC) fil-bini tal-GWU, il-Belt l-Erbgħa 10 ta' Mejju 2017. Matul din il-laqgħa, li għaliha attendew fost oħrajn Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the  Workers, u Dr.  Philip von Brockdorff,  ir-rappreżentant ta' din  il-union fil-EESC, ġew diskussi di...

Read more

Azzjonijiet industrijali fil-Gozo Channel

 5 May 2017
It-Taqsima Port u Trasport fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers mil-lum ordnat sensiela ta’ azzjonijiet industrijali lill-Uffiċjali tal-Gozo Channel. Dan wara li kien hemm nuqqas ta’ qbil fuq il-ftehim kollettiv. Uħud mill-azzjonijiet li qed ikunu ordnati jinkludu: vjaġġi skedati li jsiru skont l-iskeda u ma jsir l-ebda vjaġġ żejjed kif ukoll li jsir vjaġġ wieħed bil-provvista tal-fjuwil. In-negozjati fuq dan il-ftehim kollettiv kienu ilhom għaddejjin madwar sena u, sal-lum, ma ntlaħaqx ftehim fuq il-pakkett finanzjarju. L-Uffiċjali tal-Gozo...

Read more

Il-UĦM ma ddawwarx wiċċha għall-qagħda inkwetanti f’pajjiżna

 28 Apr 2017
“Jekk indawru wiċċna għall-allegati każi ta’ korruzzjoni f’pajjiżna, ma nkunux qed nagħtu servizz lill-ħaddiema u fl-istess nifs inkunu qed inwasslu messaġġ ħażin”. Kliem Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt konferenza fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem li saret f’Torre Paulina, il-Madliena l-Ġimgħa 28 ta’ April 2017. Josef Vella fisser  li l-UĦM Voice of the Workers tinsab imħassba dwar il-qagħda politika li qed tirrenja bħalissa  f’paj...

Read more

Ħaddiema f’żewġ taqsimiet ta’ Consolidated Biscuit Co. Ltd. se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

 26 Apr 2017
Il-UĦM Voice of the Workers u l-kumpanija Consolidated Biscuit Co. Ltd. iffirmaw żewġ ftehim li permezz tagħhom il-ħaddiema ta’ żewġ taqsimiet fil-kumpanija se jgawdu minn titjib, mhux biss fis-salarji tagħhom, imma anki fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Mill-ftehim se jibbenefikaw dawk il-ħaddiema li jkunu fix-shop floor u li allura jipproduċu l-gallettini, il-galletti u s-savoury snacks. Innovazzjoni li ħarġet minn dan il-ftehim, kienet li fejn qabel kien hemm side agreement, din id-darba sar ftehim għal min  jaħdem fis-Sales, fil-Merchandising u d-Delivery Persons. Il-ħaddiema ta’ din  il-kumpanija kienu ilhom jistennew li jibdew in-negozjati ...

Read more

Ftit wisq... Tard ħafna

 22 Apr 2017
Il-UĦM Voice of the Workers għada ser tipparteċipa għal-Protesta Nazzjonali dan minħabba l-fatt tal-avvenimenti ripetuti dawn l-aħħar xhur u snin fejn qed ikun hemm allegazzjonijiet serji  ta’ korruzzjoni. Il-UĦM Voice of the Workers tinnota li, l-bogħod minn l-allegazzjonijiet li qeghdin isiru, jidher biċ-ċar li l-istituzzjonijiet ta pajjiżna inkarigati milli jinvestigaw tali allegazzjonijiet mhux qeghdin jerfgħu ir-responsabiltajiet tagħhom sabiex jagħtu sodis...

Read more

Ikkundannat każ vjolenti li seħħ fuq xufier tal-MPT

 18 Apr 2017
Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-aggressjoni bi vjolenza li saret fuq xufier tal-Malta Public Transport (MPT) fit-terminus tal-Belt fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Din il-union tesprimi solidarjeta’ ma’ dan il-ħaddiem għax, minn tagħrif li għandha, kien qed jaqdi dmiru kif suppost u spiċċa mhux biss biex ġie insulentat iżda wkoll ġarrab ġrieħi permezz ta’ oġġett li jaqta’ u bil-ponta. Jidher ukoll li x-xufier,  waqt li  kien fuq il-lant tax-xogħol, mhux l-ewwel darba li ltaqa’ mal-persuna li aggredietu. Dan għax tal-aħ...

Read more

Il-carers mal-anzjani jagħtu servizz mitqlu deheb

 14 Apr 2017
“Il-carers huma ħolqa importanti fil-qasam tas-saħħa u jagħtu servizz mitqlu deheb b’risq il-kura u l-ħarsien tal-anzjani”. Dikjarazzjoni minn UĦM Voice of  the Workers b’reazzjoni għall-konferenza tal-aħbarijiet li saret  mill-Union Maltija għall-Qwiebel u l-Infermieri (MUMN) nhar it-Tlieta 11 ta’ April 2017. Din il-union innotat il-lingwaġġ li ntqal fil-konferenza tal-aħbarijiet u li matulha ntużaw aġġettivi mhux xierqa fil-konfront tal-carers li jaħdmu fir-Residenza San  Vinċenz de Paul. Charles Vella, Employment Relations Assistant Manager, li jirrappreżenta l-carers membri fil-UĦM,  stqarr li hu minnu  li ssemmew il-carers tal-kuntratt...

Read more

Tkaxkir tas-saqajn fil-konklużjoni ta’ ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-MIA

 11 Apr 2017
Il-UĦM Voice of the Workers flimkien mal-General Workers’ Union (GWU) se jkunu qed jirreġistraw tilwima industrijali mad-Direttur tad-Direttorat għall-Impjiegi u   r-Relazzjonijiet Industrijali (DIER) għax mhux qed jintlaħaq qbil fin-negozjati biex ikun iffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA). Dawn in-negozjati fuq il-ftehim kollettiv kienu ilhom għaddejjin għal aktar minn tliet snin u dan id-dewmien kien karatterizzat minn  nuqqas ta’ qbil fuq  il-pakkett ta’ kundizzjonijiet li jista’ jtejjeb il-qagħda tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol. Matul is-sena li għaddiet, uffiċjali u rappreżentanti ta’ UĦM Voice of the Workers...

Read more

ArchiveSee all