Latest News


Elett mill-ġdid Viċi President fl-ETUC Youths

 14 Jun 2018
Graham Sansone, Executive Head tal-Union of Professional Educators (UPE) fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers, ġie elett mill-ġdid fis-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (ETUC). Hu ngħata l-kariga ta’ Viċi President. Minn korrispondenza li rat UĦM Voice of the Workers jidher illi l-ForUM għamel pressjoni min-naħa tiegħu sabiex Graham  Sansone jitneħħa minn fuq is-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-ETUC. Fil-fatt, l-intenzjoni tal-elezzjonijiet barra minn lokhom kien tentattiv sabiex Graham Sansone jiġi elim...

Read more

Ħatra prestiġjuża għal rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-UE

 31 May 2018
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC) fi Brussell għadu kemm ħatar  lil Dr.  Philip von Brockdorff, ir-rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-EESC, bħala rapporteur tal-Communication for a European Investment Stabilisation Function tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tfassal viżjoni ta’ kif ċertu funzjonijiet finanzjarji, li huma essenzjali għaz-zona Ewro u l-UE b’mod sħiħ, jistgħu jkunu żviluppati fi ħdan qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE. Fil-komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tippreżenta xi karatteristi...

Read more

Solidarjeta’ ma’ vittma ta’ att kodard

 15 May 2018
Ritratt: Pulizija ta' Malta Il-UĦM Voice of the Workers tesprimi solidarjeta’ mal-pulizija li kien involut f’inċident ikrah u kodard imwettaq minn persuna bla skrupli f’Ħal Luqa dalgħodu. Din il-union jiddispjaċiha li ħaddiem fis-servizz pubbliku mar għax-xogħol biex jaqla’ l-għajxien tiegħu u għax wettaq dmiru bis-serjeta’ u kif mistenni spiċċa mtajjar minn vettura, imkaxkar għal diversi metri u mweġġa’ serjament. Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna dan l-aġir u kull aġir ieħor li ma jurix rispett  u jxekkel il-ħaddiema kollha fis-settu...

Read more

Ftehim kollettiv fejn kulħadd ħareġ rebbieħ

 4 May 2018
“Il-ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Awtorita’ Maltija tal-Mediċini kien suċċess fejn  kulħadd ġibed ħabel wieħed u kulħadd ħareġ rebbieħ”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt ċerimonja ta’ iffirmar ta’ ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Awtorita’ Maltija tal-Mediċini. Hu radd ħajr lill-ħaddiema li lkoll kienu parteċipi f’dan il-ftehim u qal li dan juri l-inklussivita’ fl-andament tal-proċess li kien esegwit. Josef Vella apprezza l-impenn tal-ħaddiema li marru fuq il-mejda tan-ne...

Read more

Bżonn li jinħoloq fond amministrattiv dwar il-protezzjoni tal-pagi

 27 Apr 2018
Fid-dawl tal-kwistjoni li rrenjat fost il-ħaddiema tal-JF li jaħdmu fil-Wasteserv, nappella lill-Gvern biex jagħti widen u jinħoloq fond amministrattiv dwar il-protezzjoni tal-pagi Dan  qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’diskors waqt konferenza biex tfakkar Jum il-Ħaddiem fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana l-Ġimgħa 27 ta’ April 2018. Josef Vella tkellem dwar il-prekarjat li għadu magħna, prekarjat li jara l-bidu tiegħu meta l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol jingħataw kuntratti legali meta fil-verita’ jkunu ingaġġati minn ...

Read more

Jokorbu biex jitħallsu dak li hu dovut lilhom

 23 Apr 2018
  Ħaddiema tal-kuntrattur, li jaqdu dmirhom bħala uffiċjali tas-sigurta’ fit-terminals tal-kumpanija Gozo Channel, ilhom aktar minn xahar u nofs bi ħlasijiet neqsin fuq xiftijiet li ħadmu fil-ħdud u l-festi. Dawn l-impjegati u membri tal-UĦM Voice of the Workers  sfaw vittmi ta’ kuntratt maħruġ b’kundizzjonijiet differenti minn dak ta’ qabel, u għalhekk qed ibatu kundizzjonijiet ta’ xogħol inferjuri wara trasferiment ta’ negozju. F’dawn il-każijiet, il-ħaddiema suppost ma jiġu milquta b'ebda bidla. Imma f’dan il-każ inħolqot sitwazzjoni ta’ tensjoni fejn...

Read more

Aktar sforzi biex tonqos id-diskrepanza fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa

 20 Apr 2018
  F’konferenza bit-tema Closing the Gender Pay Gap, li saret fil-Palazz San Anton, Ħ’Attard il-Ġimgħa 20 ta’ April 2018, tħabbar li malli l-ħaddiema rġiel u nisa jsiru ġenituri, id-differenza fis-salarji tagħhom togħla minn sitta sa 16.6 fil-mija. Skont tagħrif ġdid li ġie provdut, in-nisa li jaħdmu fis-setturi tal-finanzi u tal-IT jispiċċaw agħar mill-kollegi rġiel  fi ħdan l-istess setturi. Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca indirizzat il-konferenza u, fost oħrajn, qalet li skont l-aħħar tagħrif miġbur mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika...

Read more

Il-ħaddiema fl-MCCAA se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

 16 Apr 2018
Il-UĦM Voice of the Workers flimkien mal-General Workers’ Union (GWU) u l-Awtorita’ Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) iffirmaw ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Awyorita’. Dan il-ftehim kollettiv, validu għal erba’ snin, ikompli fuq dak ta’ qablu u l-ħaddiema se jibbenefikaw minn ħafna titjib fosthom żidiet fis-salarji li jirriflettu x-xejriet kurrenti. Opportunitajiet għal tisħiħ fil-karriera kif ukoll tisħiħ fil-miżuri dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja kif ukoll aktar flessibbilta’ fis-sigħat tax-xogħo...

Read more

Il-UĦM tikseb ir-rikonoxximent f’żewġ postijiet tax-xogħol

 10 Apr 2018
Il-UĦM Voice of the Workers qed issarraf il-ħidma siewja tagħha b’membri ġodda li qed juru l-fiduċja tagħhom f’aktar postijiet tax-xogħol. Din il-Union, nhar it-Tnejn 9 ta' April 2018, għamlet żewġ eżerċizzji ta’ verifika u ġabet il-maġġoranza tal-membri, fost il-cabin attendants tal-kuntrattur li jaħdmu fuq il-vapuri tal-Gozo Channel, kif ukoll mal-kustodji tal-Konkatidral ta’ San Ġwann. Ramon Francalanza, Employment Relations Manager tat-Taqsima Manifattura u Kummerċ, stqarr li dan juri l-flessibbilta’ u l-prattiċita fix-xogħol tat-Taqsima fejn jiġu ammi...

Read more


ArchiveSee all