Latest News


Il-UĦM hi protagonista fit-tfassil tal-politika tax-xogħol

 8 Aug 2017
“Il-UĦM  tinsab minn  ta’ quddiem fit-tfassil tal-politika tax-xogħol”. Dan qalu Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, fi żjara li Chris Said, kandidat  għall-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel fil-Head Office tal-union t-Tlieta 8 ta’ Awwissu 2017. Josef Vella qal li għalkemm hi union indipendenti fil-ħsieb u fl-aġir tagħha, il-UĦM trid li jkun hemm pont bejn il-partiti politiċi, fosthom mal-Partit Nazzjonalista. Josef Vella saħaq dwar l-importanza li jkun hemm din it-tip ta’ komunikazzjoni bejn il-UĦM u l-Part...

Read more

Tikseb l-għarfien biex tirrapreżenta lill-ħaddiema fil-Veterinary Support Stream

 7 Aug 2017
Il-UĦM Voice of the Workers  ingħatat l-għarfien ewlieni sabiex tirrapreżenta lill-ħaddiema fi gradi tal-Veterinary Support Stream impjegati mas-Servizz Pubbliku. Dan tħabbar wara żjara li l-UĦM għamlet ħdejn il-Biċċerija ta' Għawdex fil-jiem li għaddew. Preżenti kien  hemm Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv; Edwin Balzan, Assistent Direttur; u Joseph Sultana, ir-rappreżentant ta' din il-union f'Għawdex. Ir-rikonoxximent fil-Veterinary Support Stream kien possibbli wara proċess ta’ verifika li fih kien ikkonfermat li l-UĦM kienet il-union
Read more

Sospiżi d-direttivi lill-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei

 28 Jul 2017
Il-UĦM Voice of the Workers issospendiet, b’mod temporanju, id-direttivi li ġew ordnati lill-parkers tal-G4S imseħbin fi ħdanha u li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei. Id-direttivi kienu ġew ordnati nhar it-Tlieta li  għadda għax il-kumpanija ma rrikonoxxietx lil din il-union biex tirrapreżenta lill-ħaddiema membri. Dan minkejja li l-UĦM għandha l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kumpanija mseħbin magħha. Id-direttivi wkoll kienu ġew ordnati għax il-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei qed jaqilgħu paga differenti minn ħaddiema oħrajn li jagħmlu l-istess xog...

Read more

Direttivi lill-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei

 25 Jul 2017
Il-UĦM Voice of the Workers ordnat direttivi lill-parkers li jaħdmu mal-kumpanija G4S fl-Isptar Mater Dei għax il-kumpanija ma rrikonoxxietx lil din il-union biex tirrapreżenta lill-ħaddiema membri fi ħdanha. Dan minkejja li l-UĦM għandha l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kumpanija mseħbin magħha. Id-direttivi wkoll ġew ordnati għax il-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei qed jaqilgħu paga differenti minn ħaddiema oħrajn li jagħmlu l-istess xogħol  mal-kumpanija. Barra minn hekk, l-istess parkers li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei ġew iddiskriminati minn sahra li ...

Read more

L-elezzjoni ta’ nhar is-Sibt hi għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin

 1 Jun 2017
“Nhar is-Sibt irridu nagħmlu għażla – bejn it-tajjeb u  bejn il-ħażin...ejja ma nagħmlux l-iżball li nagħrfu x’inhu t-tajjeb, napprovawh imma ma nsegwuhx...anzi noqogħdu attenti biex nirrikonoxxu dak li hu tajjeb, napprovawh u sussegwentament insegwuh”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, waqt il-programm “Jien Nagħżel Malta” fuq Net Television, nhar il-Ħamis 1 ta’ Ġunju 2017. Hu qal li din hi elezzjoni bbażata fuq l-avvenimenti marbutin  mal-korruzzjoni. Il-korruzzjoni qed tiekol u taħkem is-setturi kollha fil-pajjiż. Is-settu...

Read more


Il-Proposti tal-UĦM Voice of the Workers għal-Elezzjoni Ġenerali 2017

 30 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat l-proposti tagħha għall-manifest elettorali b’rabta mal-Elezzjoni Ġenerali li se ssir nhar  is-Sibt 3 ta’  Ġunju 2017 Bit-tema ‘Il-Vuċi tagħna u ta’ Uliedna’, is-sitt proposti li qed tressaq il-UĦM Voice of the Workers jistgħu jgħinu ħafna biex ikollna pajjiż iktar ġust, b’saħħtu, ippreparat għall-isfidi kif ukoll li jkun lest li jiddiskuti u jargumenta fuq bażi tajba ta’ riċerka. Il-UĦM Voice of the Workers tikkontendi li b’ħidma ffukata u bi ħsieb innovattiv, pajjiżna jkun imsejjes fuq governanza tajba għall-ġid ta’ kulħadd. Is-sitt proposti huma kif ġej: taħriġ lill-ħaddiema għal xogħol li jrendi, lunches<...

Read more

Il-UĦM Voice of the Workers u l-MAM b'dikjarazzjoni ta' prinċipju

 29 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers kif ukoll l-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed jitolbu liż-żewġ partiti l-kbar sabiex, minnufih wara  l-Elezzjoni Ġenerali, il-kuntratt ma’ Vitals Global Health Care ikun pubblikat b’mod sħiħ, u xejn ma jiġi moħbi. Dan kif diġà ġie deċiż b’mod unanimu fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament,  li l-kuntratti ma’ Vitals jiġu  investigati mill-Awditur Ġenerali mill-aktar fis sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jserħu moħħhom li l-affarijiet saru sewwa u skont il-liġi. Il-UĦM  Voice of the Workers u l-MAM għadho...

Read more

Solidarjeta’ mal-ħaddiema fl-impjant tal-WasteServ f’Sant’Antnin

 23 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers qed turi solidarjeta’ u toffri assistenza lill-membri u ħaddiema li huma stazzjonati fl-impjant tal-Wasteserv li jinsab f'Sant Antnin, Marsaskala. Din il-union tfaħħar il-mod kif ġiet ikkontrollata l-evakwazzjoni bl-għajnuna ta’ diversi impjegati, fosthom membri tal-kumitat tal-UĦM, kif ukoll voluntieri li baqgħu jgħinu fit-tifi tan-nirien.  Minn informazzjoni li għandha din il-union, jidher li ħadd ma weġġa...

Read more

Appell biex ikunu rranġati l-anomaliji fil-pensjonijiet tas-servizz

 17 May 2017
Issa li l-Gvern   ħabbar id-data tal-elezzjoni ġenerali, it-Taqsima Pensjonanti fi ħdan UĦM Voice of the Workers tħoss li wara erba’ snin ta’ Gvern Laburista ma ġewx ikkoreġuti l-anomaliji li nħolqu fil-pensjonijiet ta’ dawk l-impjegati tas-servizz, hekk kif kien imwiegħed fil-Programm Elettorali tiegħu fl-2013. It-Taqsima tfakkar li fil-Programm Elettorali 2013, il-Partit Laburista f’pagna 79 Klawsola 38 taħt is-sub titolu “Pensjonijiet fis-sod” kien iddikjara li se: “Naħdmu flimkien ma dawk konċernati biex nibdew nikkoreġu l-anomaliji fil-pensjoni tas-servi...

Read more

ArchiveSee all