Latest News


Il-UĦM aġixxiet b’mod responsabbli u diliġenti

 13 Nov 2018
Joseph Castillo, Noel Ciantar, Martin Francalanza, Francis Laus, Dr. Rita Micallef, John Mifsud, Margaret Muscat, John Salamone Reynaud, Cynthia Scerri u Andrew Scicluna – ilkoll professjonisti fil-qasam tas-Saħħa - fl-2013 kien fetħu kawża għal danni pretiżi ta’ €500,000 kontra l-UĦM Voice of the Workers, fejn dehrilhom li:-
  • Huma jitilgħu Skala u ma jħallu lil ħadd jilħaqhom u dan a skapitu ta’ 44 ħaddiem ieħor li kienu eliġibbli għal din il-promozzjoni;
  • Huma ppretendew li għalkemm il-Gvern kien nieda riforma sħiħa fil-professjonijie...

Read more

Il-UĦM tiltaqa’ mal-Kandidat tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg

 9 Nov 2018
Bħala parti mill-kampanja elettorali tiegħu għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Dione Borg żar lill-UĦM Voice of the Workers fil-Floriana nhar il-Ħamis 8 ta’ Novembru 2018. Hu ntlaqa’ minn Josef Vella, Kap Eżekuttiv kif ukoll minn Jesmond Bonello, Direttur u minn Edwin Balzan, Assistent Direttur. Fl-introduzzjoni tiegħu, Dione Borg qal li l-Budget kif ippreżentat mill-Gvern għas-sena d-dieħla ma jinkludix setturi ġodda. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers stqarr li f’dan il-pajjiż għandn...

Read more

Il-UĦM hi union  li tibbaża l-policies tagħha fuq ir-riċerka  u l-evidenza

 2 Nov 2018
Fi żjara ta’ kortesija li għamel Michael Briguglio, il-kandidat  tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew, lil UĦM Voice of the Workers nhar il-Ħamis 1 ta’ Novembru 2018, din il-union ġiet imfaħħra għall-kontribut tagħha fis-settur tax-xogħol u l-qasam soċjali. Michael Briguglio faħħar lil UĦM Voice of the Workers talli dejjem hi preżenti fid-djalogu soċjali u għax tibbaża l-policies tagħha fuq ir-riċerka u l-evidenza. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, fisser il-missjoni tal-union fis-suq ...

Read more

Ordnati azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tat-Taxxa

 1 Nov 2018
It-Taqsima Ħaddiema tal-Gvern, fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers, ħabbret li se tkun qed tordna azzjonijiet industrijali lill-ħaddiema li jaħdmu fid-Dipartiment tat-Taxxa b'seħħ minn nhar it-Tnejn 5 ta' Novembru. Il-ħaddiema jinkludu dawk li jaħdmu fit-Tax Compliance Unit (TCU), accountants, revenue officers u VAT inspectors. It-Taqsima waslet għal din id-deċiżjoni minħabba dewmien esaġerat min-naħa tal-amministrazzjoni kif ukoll min-naħa tal-Industrial Relations Unit (IRU) sabiex jiġu konklużi d-diskussjonijiet rigward il-proposti mressqa dwar il-ftehi...

Read more

Żjara mill-Kandidat tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psaila

 26 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers kellha laqgħa ta’ kortesija ma’ Frank Psaila, kandidat f’isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir f’Mejju tas-sena d-dieħla. Frank Psaila ntlaqa’ minn Josef Vella,  Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers  kif ukoll minn Jesmond Bonello, Direttur; Edwin Balzan, Assistent Direttur; u Gian Paul Gauci, Assistent Direttur tal-UĦM.  Hu kien akkumpanjat minn Ivan Castillo, President ta’ Solidarjeta’ Ħaddiema Partit Nazzjonalista (SĦPN). Fl-introduzzjoni tiegħu, Frank Psaila stqarr li fejn jidħol...

Read more

Budget li jindirizza ‘pockets’ tas-soċjeta’ imma m’għandux viżjoni ekonomika fit-tul

 24 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers tikkontendi li dan huwa budget li qed jindirizza pockets tas-soċjeta’ imma min-naħa l-oħra huwa nieqes minn viżjoni ekonomika fit-tul. Din il-union tinnota li dan il-Budget ikopri numru ta’ inizjattivi pożittivi, bħall-għajnuna lill-pensjonanti bl-għoti ta’ €4.50 fil-ġimgħa inkluż il-COLA; iż-żieda ta’ ġurnata leave; it-tneħħija tal-miżati għall-eżamijiet tas-SEC u tal-MATSEC  kif ukoll mediċini kontra l-kanċer li se jingħataw b’xejn mill-Gvern. Madankollu, il-UĦM Voice of the Workers tin...

Read more

Direttivi għall-ħaddiema tal-kuntrattur li jaqdu dmirhom fuq il-vapuri tal-Gozo Channel

 15 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers, it-Tnejn 15 ta' Ottubru, reġgħet daħlet fis-seħħ id-direttivi li kienu sospiżi fil-konfront tal-ħaddiema tal-kuntrattur abbord il-vapuri tal-Gozo Channel.  Il-Cabin Attendants qed jintalbu ma jnaddfux it-toilets ta’ fuq il-vapur u l-baħrin qed jintalbu biex ma jorbtux il-vapur mal-moll u lanqas ma jinżlu fil-garaxx. Dawn id-direttivi qed jingħataw fid-dawl li ħaddiema tal-kuntrattur jagħmlu l-istess xogħol għal dak li jagħmlu l-ħaddiema tal-Gozo Channel imma jitħallsu inqas u ...

Read more

Ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema  ta’ Aġenzija Sapport

 9 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers u Aġenzija Sapport iffirmaw ftehim  kollettiv ġdid għall-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tad-diżabbilta’ fi ħdan l-aġenzija. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, f’kelmtejn fl-okkażjoni, qal li hu jinsab kuntent li dan il-ftehim kollettiv ġie konkluż b’mod sodisfaċenti u li se  jkompli jagħti gwida lill-Aġenzija biex tkompli tagħti servizz utli ħafna lil persuni bi bżonnijiet speċjali. Hu stqarr li dan il-qasam qed jingħata attenzjoni mill-union f’ħafna aspetti fejn tidħol il-po...

Read more

Bżonn li titkattar il-kultura biex tgħin ħaddiema bi problemi mentali

 9 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers kienet waħda mill-unions li ffirmat dikjarazzjoni konġunta dwar il-ħarsien mentali fil-post tax-xogħol. Id-dikjarazzjoni hi impenn mill-firmatarji biex jikkollaboraw b’mod kostruttiv sabiex jgħaqqdu l-qasma bejn il-kliem u l-azzjoni meta jkun hemm kwistjonijiet relatati mas-saħħa mentali fil-post tax-xogħol fl-aħjar interessi ta’ min iħaddem u l-ħaddiema f’Malta. Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, fil-kummenti tiegħu wara li ffirma d-dikjarazzjoni għan-nom tal-union, stqarr li llum ak...

Read more

Il-ftehim kollettiv il-ġdid għall-ħaddiema ta' Aġenzija Sapport approvat b'maġġoranza ta' 85 fil-mija

 5 Oct 2018
Il-UĦM Voice of the Workers tħabbar li l-ftehim kolletiv il-ġdid ta' Aġenzija Sapport, li tħaddem numru kbir ta’ ħaddiema, fosthom, social workers, youth workers, community workers, occupational therapists, sign language interpretors, executives, leaders, coordinators, support workers u  ħaddiema amministrattivi, ġie approvat mill-ħaddiema b’85 fil-mija wara votazzjoni li saret il-Ġimgħa 5 ta' Ottubru. Il-votazzjoni saret wara li t-Taqsima għall-Edukazzjoni u l-Kura fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers, immexxija minn Isabelle Farrugia, ippreżentat u fehmet dan ...

Read more

ArchiveSee all