Latest News


Direttivi lill-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei

 25 Jul 2017
Il-UĦM Voice of the Workers ordnat direttivi lill-parkers li jaħdmu mal-kumpanija G4S fl-Isptar Mater Dei għax il-kumpanija ma rrikonoxxietx lil din il-union biex tirrapreżenta lill-ħaddiema membri fi ħdanha. Dan minkejja li l-UĦM għandha l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kumpanija mseħbin magħha. Id-direttivi wkoll ġew ordnati għax il-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei qed jaqilgħu paga differenti minn ħaddiema oħrajn li jagħmlu l-istess xogħol  mal-kumpanija. Barra minn hekk, l-istess parkers li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei ġew iddiskriminati minn sahra li ...

Read more

L-elezzjoni ta’ nhar is-Sibt hi għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin

 1 Jun 2017
“Nhar is-Sibt irridu nagħmlu għażla – bejn it-tajjeb u  bejn il-ħażin...ejja ma nagħmlux l-iżball li nagħrfu x’inhu t-tajjeb, napprovawh imma ma nsegwuhx...anzi noqogħdu attenti biex nirrikonoxxu dak li hu tajjeb, napprovawh u sussegwentament insegwuh”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, waqt il-programm “Jien Nagħżel Malta” fuq Net Television, nhar il-Ħamis 1 ta’ Ġunju 2017. Hu qal li din hi elezzjoni bbażata fuq l-avvenimenti marbutin  mal-korruzzjoni. Il-korruzzjoni qed tiekol u taħkem is-setturi kollha fil-pajjiż. Is-settu...

Read more


Il-Proposti tal-UĦM Voice of the Workers għal-Elezzjoni Ġenerali 2017

 30 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat l-proposti tagħha għall-manifest elettorali b’rabta mal-Elezzjoni Ġenerali li se ssir nhar  is-Sibt 3 ta’  Ġunju 2017 Bit-tema ‘Il-Vuċi tagħna u ta’ Uliedna’, is-sitt proposti li qed tressaq il-UĦM Voice of the Workers jistgħu jgħinu ħafna biex ikollna pajjiż iktar ġust, b’saħħtu, ippreparat għall-isfidi kif ukoll li jkun lest li jiddiskuti u jargumenta fuq bażi tajba ta’ riċerka. Il-UĦM Voice of the Workers tikkontendi li b’ħidma ffukata u bi ħsieb innovattiv, pajjiżna jkun imsejjes fuq governanza tajba għall-ġid ta’ kulħadd. Is-sitt proposti huma kif ġej: taħriġ lill-ħaddiema għal xogħol li jrendi, lunches<...

Read more

Il-UĦM Voice of the Workers u l-MAM b'dikjarazzjoni ta' prinċipju

 29 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers kif ukoll l-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed jitolbu liż-żewġ partiti l-kbar sabiex, minnufih wara  l-Elezzjoni Ġenerali, il-kuntratt ma’ Vitals Global Health Care ikun pubblikat b’mod sħiħ, u xejn ma jiġi moħbi. Dan kif diġà ġie deċiż b’mod unanimu fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament,  li l-kuntratti ma’ Vitals jiġu  investigati mill-Awditur Ġenerali mill-aktar fis sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jserħu moħħhom li l-affarijiet saru sewwa u skont il-liġi. Il-UĦM  Voice of the Workers u l-MAM għadho...

Read more

Solidarjeta’ mal-ħaddiema fl-impjant tal-WasteServ f’Sant’Antnin

 23 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers qed turi solidarjeta’ u toffri assistenza lill-membri u ħaddiema li huma stazzjonati fl-impjant tal-Wasteserv li jinsab f'Sant Antnin, Marsaskala. Din il-union tfaħħar il-mod kif ġiet ikkontrollata l-evakwazzjoni bl-għajnuna ta’ diversi impjegati, fosthom membri tal-kumitat tal-UĦM, kif ukoll voluntieri li baqgħu jgħinu fit-tifi tan-nirien.  Minn informazzjoni li għandha din il-union, jidher li ħadd ma weġġa...

Read more

Appell biex ikunu rranġati l-anomaliji fil-pensjonijiet tas-servizz

 17 May 2017
Issa li l-Gvern   ħabbar id-data tal-elezzjoni ġenerali, it-Taqsima Pensjonanti fi ħdan UĦM Voice of the Workers tħoss li wara erba’ snin ta’ Gvern Laburista ma ġewx ikkoreġuti l-anomaliji li nħolqu fil-pensjonijiet ta’ dawk l-impjegati tas-servizz, hekk kif kien imwiegħed fil-Programm Elettorali tiegħu fl-2013. It-Taqsima tfakkar li fil-Programm Elettorali 2013, il-Partit Laburista f’pagna 79 Klawsola 38 taħt is-sub titolu “Pensjonijiet fis-sod” kien iddikjara li se: “Naħdmu flimkien ma dawk konċernati biex nibdew nikkoreġu l-anomaliji fil-pensjoni tas-servi...

Read more

L-UE trid tpoġġi s-sussidjarjeta’ fil-prattika

 12 May 2017
“L-Unjoni Ewropea trid tkun rilevanti billi tpoġġi s-sussidjarjeta’ fil-prattika għax iċ-ċittadini mhumiex qed jingħataw vuċi, mhumiex qerd jingħataw widen. Li tkun ottimist hu tajjeb fil-ħajja imma  mhux biżżejjed. L-UE trid taġixxi bis-serjeta’.” Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the  Workers fid-diskors tiegħu matul il-laqgħa tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li saret fil-Lukanda Palace, Tas-Sliema l-Ħamis 11 ta’  Mejju 2017. It-tema tal-konferenza kienet EU  at a crossroads: Time to step up on s...

Read more

Laqgħa mal-President tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-EESC

 10 May 2017
Il-UĦM Voice of the Workers u l-General Workers' Union iltaqgħu ma' Gabriele Bischoff, il-President tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali  Ewropew (EESC) fil-bini tal-GWU, il-Belt l-Erbgħa 10 ta' Mejju 2017. Matul din il-laqgħa, li għaliha attendew fost oħrajn Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta' UĦM Voice of the  Workers, u Dr.  Philip von Brockdorff,  ir-rappreżentant ta' din  il-union fil-EESC, ġew diskussi di...

Read more

Azzjonijiet industrijali fil-Gozo Channel

 5 May 2017
It-Taqsima Port u Trasport fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers mil-lum ordnat sensiela ta’ azzjonijiet industrijali lill-Uffiċjali tal-Gozo Channel. Dan wara li kien hemm nuqqas ta’ qbil fuq il-ftehim kollettiv. Uħud mill-azzjonijiet li qed ikunu ordnati jinkludu: vjaġġi skedati li jsiru skont l-iskeda u ma jsir l-ebda vjaġġ żejjed kif ukoll li jsir vjaġġ wieħed bil-provvista tal-fjuwil. In-negozjati fuq dan il-ftehim kollettiv kienu ilhom għaddejjin madwar sena u, sal-lum, ma ntlaħaqx ftehim fuq il-pakkett finanzjarju. L-Uffiċjali tal-Gozo...

Read more

ArchiveSee all