Latest News


Il-UĦM tordna direttivi lill-ħaddiema tal-kuntrattur abbord vapuri tal-Gozo Channel

 16 Sep 2018
  B’effett minn għada t-Tnejn 17 ta’ Settembru, il-UĦM Voice of the Workers qed tintroduċi direttivi lill-ħaddiema tal-kuntrattur abbord il-vapuri tal-Gozo Channel. Dawn l-impjegati jaħdmu fil-gradi ta’ cabin attendants u baħrin. Magħhom u eżatt bħalhom, hemm ukoll impjegati tal-Gozo Channel li għandhom kundizzjonijiet tax-xogħol ferm differenti. Il-UĦM Voice of the Workers ħadet azzjoni biex tgħin lill-ħaddiema tal-kuntrattur li spiċċaw imorru kuljum għax-xogħol delużi u b’qalbhom maqtugħa li xi darba ssir ġustizzja magħhom. Il...

Read more

Tirċievi dokument tal-ftehim kollettiv fl-aħħar minuta

 14 Sep 2018
UĦM Voice of the Workers tikkjarifika li għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal mis-Segretarju Paralmentari Anthony Agius Decelis, id-dokument tal-ftehim kolletiv wasal fil-pussess tal-union mhux qabel l-bieraħ il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2018. Dan id-dokument kien ilu mistenni sa minn Lulju. Madankollu l-UĦM Voice of the Workers dejjem emmnet fid-diskussjonijiet u hemm rieda tajba biex jintlaħaq qbil għall-ġid tal-ħaddiema. Għalhekk illum se tkun qed tissospendi d-direttivi temporanjament u se tkun qed titratta l-aħħar l-pendenzi f’laqgħa mas-Segretarju Perma...

Read more

Appell mill-UĦM sabiex tintemm l-iskumdita' kawżata minn tkaxkir tas-saqajn

 11 Sep 2018
B’referenza għal stqarrija li ħarget fil-media, din il-Union tixtieq tiċċara li għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal mis-Segretarju Parlamentati għad-Diżabbilta’ u l-Anzjanita’ Attiva, id-direttivi fl-Aġenzija Sapport qed isiru għax m’hemmx qbil fuq diversi punti. Barra minn hekk din il-union għadha ma rċevietx  id-dokument rivedut bl-emendi li kien hemm biex b’hekk tkun tista’ tagħmel ix-xogħol ħalli d-dokument jiġi ppreżentat lill-ħaddiema. Din hija sempliċiment mossa mhux leali mill-Management biex jipprova jdgħajjef  l-għaqda tal-...

Read more

Id-Dentisti tal-Gvern m’humiex stmati

 24 Aug 2018
Sfortunatament, is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Mater Dei, ilha sejra għall-agħar għal dawn l-aħħar snin. Amministrazzjoni wara l-oħra dejjem naqset milli tinvesti u tara kif dan id-Dipartiment jissaħħaħ billi jibda joffri servizz aħjar u aktar vast. Minnflok, id-Dipartiment tas-Saħħa qed iħalli dan id-dipartiment mingħajr l-appoġġ neċessarju, tant u hekk, li matul dawn l-aħħar snin in-numru ta’ Dentisti f’dan id-Dipartiment naqas drastikament. Dan għaliex jeżisti nuqqas ta’ kundizzjonijiet komparabbli mas-suq, kif ukoll it-tkaxkir tas-saqajn biex joħorġu se...

Read more

It-taħriġ hu l-uniku mod kif il-ħaddiem jinbidel għall-aħjar

 27 Jul 2018
Iffirmat ftehim kollettiv  ġdid għall-ħaddiema tal-FSWS “Ibqgħu għożżu u ndukraw it-taħriġ għax, fi kwalunkwe professjoni, it-taħriġ huwa l-uniku mutur biex il-ħaddiem ikompli jinbidel”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers f’ċerimonja li matulha kien iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS). L-avveniment sar fl-Awla Magna tal-Universita’ il-Qadima, il-Belt il-Ġimgħa 27 ta’  Lulju 2018. Għall-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, hu unur personal...

Read more

Xiftijiet inumani fl-impjant tal-Malta North tal-Wasteserv

 23 Jul 2018
Il-UĦM Voice of the Workers irreġistrat tilwima industrijali mal-Wasteserv wara li l-kumpanija, minn jeddha u mingħajr l-ebda konsultazzjoni mal-UĦM, ippermetiet l-introduzzjoni ta’ xiftijiet inumani fejn il-ħaddiema saħansitra jkollhom jibdew il-ħidma tagħhom fis-1 a.m. Dawn il-ħaddiema, magħrufin fil-Wasteserv bħala dawk tad-D-Shift, ingħataw kundizzjonijiet inqas minn kollegi tagħhom, kemm b’nuqqas ta’ allowances, vacation leave, ħlas tal-Ħdud, kif ukoll xiftijiet b’ħinijiet strambi u bla ġurnata ta’ mistrieħ fil-ġi...

Read more

Ħtieġa li l-ħaddiema kollha jkunu involuti fil-proċess tad-djalogu soċjali

 17 Jul 2018
“Il-ħaddiema kollha għandhom ikunu involuti fil-proċess  tad-djalogu soċjali”. Dan qalu Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, f’konferenza ta’ ġurnata organizzata mill-istess union u mill-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Ħaddiema  Industrijali (OBES) tal-Greċja. L-avveniment sar fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana nhar it-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018. Josef Vella tkellem dwar il-Politika Attiva tas-Suq tax-Xogħol u fisser li fl-2012 kien instab li ħafna persuni bla ħiliet kienu qed jidħlu fis-suq tax-xogħol. Hu qal li f’dak il-perijodu l-UĦM ikkunsidrat d...

Read more

Elett mill-ġdid Viċi President fl-ETUC Youths

 14 Jun 2018
Graham Sansone, Executive Head tal-Union of Professional Educators (UPE) fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers, ġie elett mill-ġdid fis-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (ETUC). Hu ngħata l-kariga ta’ Viċi President. Minn korrispondenza li rat UĦM Voice of the Workers jidher illi l-ForUM għamel pressjoni min-naħa tiegħu sabiex Graham  Sansone jitneħħa minn fuq is-Sezzjoni taż-Żgħażagħ tal-ETUC. Fil-fatt, l-intenzjoni tal-elezzjonijiet barra minn lokhom kien tentattiv sabiex Graham Sansone jiġi elim...

Read more

Ħatra prestiġjuża għal rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-UE

 31 May 2018
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC) fi Brussell għadu kemm ħatar  lil Dr.  Philip von Brockdorff, ir-rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers fl-EESC, bħala rapporteur tal-Communication for a European Investment Stabilisation Function tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tfassal viżjoni ta’ kif ċertu funzjonijiet finanzjarji, li huma essenzjali għaz-zona Ewro u l-UE b’mod sħiħ, jistgħu jkunu żviluppati fi ħdan qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE. Fil-komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tippreżenta xi karatteristi...

Read more

Solidarjeta’ ma’ vittma ta’ att kodard

 15 May 2018
Ritratt: Pulizija ta' Malta Il-UĦM Voice of the Workers tesprimi solidarjeta’ mal-pulizija li kien involut f’inċident ikrah u kodard imwettaq minn persuna bla skrupli f’Ħal Luqa dalgħodu. Din il-union jiddispjaċiha li ħaddiem fis-servizz pubbliku mar għax-xogħol biex jaqla’ l-għajxien tiegħu u għax wettaq dmiru bis-serjeta’ u kif mistenni spiċċa mtajjar minn vettura, imkaxkar għal diversi metri u mweġġa’ serjament. Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna dan l-aġir u kull aġir ieħor li ma jurix rispett  u jxekkel il-ħaddiema kollha fis-settu...

Read more

ArchiveSee all