Latest News


Il-ħaddiema fl-MCCAA se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

 16 Apr 2018
Il-UĦM Voice of the Workers flimkien mal-General Workers’ Union (GWU) u l-Awtorita’ Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) iffirmaw ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Awyorita’. Dan il-ftehim kollettiv, validu għal erba’ snin, ikompli fuq dak ta’ qablu u l-ħaddiema se jibbenefikaw minn ħafna titjib fosthom żidiet fis-salarji li jirriflettu x-xejriet kurrenti. Opportunitajiet għal tisħiħ fil-karriera kif ukoll tisħiħ fil-miżuri dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja kif ukoll aktar flessibbilta’ fis-sigħat tax-xogħo...

Read more

Il-UĦM tikseb ir-rikonoxximent f’żewġ postijiet tax-xogħol

 10 Apr 2018
Il-UĦM Voice of the Workers qed issarraf il-ħidma siewja tagħha b’membri ġodda li qed juru l-fiduċja tagħhom f’aktar postijiet tax-xogħol. Din il-Union, nhar it-Tnejn 9 ta' April 2018, għamlet żewġ eżerċizzji ta’ verifika u ġabet il-maġġoranza tal-membri, fost il-cabin attendants tal-kuntrattur li jaħdmu fuq il-vapuri tal-Gozo Channel, kif ukoll mal-kustodji tal-Konkatidral ta’ San Ġwann. Ramon Francalanza, Employment Relations Manager tat-Taqsima Manifattura u Kummerċ, stqarr li dan juri l-flessibbilta’ u l-prattiċita fix-xogħol tat-Taqsima fejn jiġu ammi...

Read more


Ftehim kollettiv li jagħti bixra umana

 20 Mar 2018
Il-ħaddiema fl-amministrazzjoni, tekniċi u industrijali tal-Universita’ ta’ Malta se jkomplu  jgawdu minn kundizzjonijiet aħjar ta’ xogħol, żieda fis-salarji u titjib fl-istrutturi tal-gradi. Dan wara li kien iffirmat ftehim kollettiv bejn il-UĦM Voice of the Workers u l-Universita’ ta’ Malta, it-Tlieta 20 ta’ Marzu 2018. Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, stqarr li l-ftehim jidħol f’ħafna aspetti differenti tal-ħajja tax-xogħol tal-ħaddiema. Hu rringrazzja lil Jesmond Bonello u lil Isabelle Farrugia, id-Direttur u Employmen...

Read more

Il-management tas-sick leave hu prerogattiva ta’ min iħaddem

 16 Mar 2018
“Il-management tas-sick leave  hu l-prerogattiva tal-uffiċjali fl-HR u mhux tat-tabib.” Dan kien wieħed mill-punti li ġie enfasizzat waqt seminar bit-tema Sick Leave  Management in Today’s Working Environment, organizzat mill-Kumitat tar-Riżorsi Umani fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, nhar il-Ħamis 15 ta’ Marzu 2018. It-Tabib David Attard qal li, bħala konsulent tas-saħħa lill-industrija, ir-rwol tat-tabib tal-kumpanija jinvolvi l-konsiderazzjoni tal-perikli ambjentali fil-post  tax-xogħol. Hu stqarr li t-tabib...

Read more

Minn għada mhux se ssib xorb sħun fuq il-vapuri tal-Gozo Channel

 11 Mar 2018
  Il-UĦM Voice of the Workers qed tagħti direttivi lill-membri tagħha, li jaħdmu bħala cafeteria attendants fuq il-vapuri tal-Gozo Channel, sabiex ma jservux xorb sħun minn għada t-Tnejn 12 ta’ Marzu 2018. Dan peress li qed jingħataw xiftijiet b’ħinijiet li huma ta’ detriment għas-saħħa u s-sigurta’ tal-ħaddiema. Din il-union ilha għal dawn l-aħħar xhur tikkomunika mal-kuntrattur, li jimpjega dawn il-ħaddiema, kif ukoll mal-kumpanija Gozo Channel, iżda t-tqassim tal-ħinijiet baqa’ sejjer għall-agħar. Jeżistu sitwazzjonijiet f...

Read more

Direttiva dwar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja

 9 Mar 2018
F'April 2017, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet Direttiva biex "tappoġġja l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-ġenituri u l-persuni li jieħdu ħsiebhom", li bħalissa qed tiġi diskussa fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Il-Kunsill Nazzjonali ta’ l-Anzjani (KNA) hu parti minn qafas tas-soċjetà ċivili Ewropea u jemmen bi sħiħ li jista' jkollu impatt effettiv. Il-qafas ta' leave legali u istituzzjonali eżistenti jonqos milli jindirizza b'mod suffiċjenti l-problemi li jaffaċċjaw il-ġenituri u l-persuni li jieħdu ħsiebhom ta' kuljum, u ma jipprovdix soluzzjonijiet adekwati għ...

Read more

Il-flessibbilta’ hi l-fus biex jissaħħaħ il-bilanċ tal-ħajja max-xogħol

 8 Mar 2018
“Il-flessibbilta’ biss tista’ ittejjeb ir-realta’ moderna fil-qasam  tax-xogħol”. Dan qalu Josef Vella,  il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers, f’konferenza tal-aħbarijiet li matulha ġie ffirmat ftehim kollettiv  għall-ħaddiema fl-amministrazzjoni u dawk klerikali tal-Kulleġġ Malti għall-Arti,  ix-Xjenza  u t-Teknoloġija (MCAST). Hu qal li dan il-ftehim kollettiv jagħmel parti minn sensiela ta’ ftehim kollettivi oħrajn li ġew iffirmati u oħrajn li qed taħdem fuqhom din  il-union. Josef Vella stqarr li l-attitudni tal-UĦM madwar  il-mej...

Read more

Il-Wasteserv tkaxkar saqajha fil-laqgħat ta’ negozjati mal-UĦM Voice of the Workers

 7 Mar 2018
Il-UĦM Voice of the Workers irreġistrat tilwima industrijali ma' Wasteserv wara li l-management tal-kumpanija qed jonqos milli jattendi għal laqgħat dwar it-tiġdid tal-ftehim kollettiv. Fil-bidu tal-2017, il-UĦM Voice of the Workers għaddiet il-proposti tal-ftehim kollettiv tal-ħaddiema lill-management tal-Wasteserv.  Dawn ġew mgħoddija xhur qabel l-iskadenza tal-ftehim sabiex ikun hemm żmien biżżejjed għan-negozjati li jwasslu għal titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Minkejja li l-union, flimkien mal-kumitat tar-rappreżentanti tal-ħa...

Read more

Rebħa oħra għal UĦM Voice of the Workers

 2 Mar 2018
Il-UĦM Voice of the Workers rebħet ir-rikonoxximent tal-ħaddiema tal-Mediterenean Conference Centre (MCC) wara votazzjoni li saret illum il-Ġimgħa 2 ta' Marzu 2018. Irriżulta li 61 fil-mija tal-ħaddiema vvotaw favur din il-union. Il-proċess ta’ votazzjoni tmexxa mid-Dipartiment tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (DIER) fil-Mediterenean Conference Centre stess. Il-proċess sar billi l-ħaddiema ngħataw karta tal-votazzjoni li fuqha kellhom mistoqsi jekk humiex membri f’union u liema union iridu li tirrapreżentahom. Il-ħaddiema li setg...

Read more

ArchiveSee all