Ħtieġa li l-pensjonijiet  ikunu  mibnija fuq pedamenti sodi

F’dawn l-aħħar ġranet il-Prim Ministru ġie rapportat li ddikjara li mingħajr il-barranin ma n ...

It-Tribunal Industrijali għandu jitmexxa minn Maġistrat

“It-Tribunal Industrijali għandu jitmexxa minn maġistrat full-time u mhux minn Chairman maħtur ...

Bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja

Il-UĦM Voice of the Workers tilqa’ l-aħbar dwar il-ftehim politiku proviżorju li ntlaħaq fil-j ...

Click HERE to access this week’s Voice Of The Workers issue